Szülői tájékoztatás a tankönyvellátás rendjéről

"A tankönyvellátás rendje

Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere

  • – A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • – A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.)EMMI rendelet
  • – A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII....

.... A tankönyvtámogatás igénylésének módja:

Az igénylőlap (5. melléklet a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelethez) értelemszerű kitöltésével és benyújtásával kell bejelenteni, melyet az iskola honlapjáról lehet letölteni.

Ha az igénylő az igényét az előírt határidőre nem nyújtja be, az iskola – jogszabály szerint –nem köteles a késedelmesen bejelentett igényt kielégíteni.

Rendkívüli esetben utólag csak azt az igénylést tudjuk elfogadni, aki hitelt érdemlően tudjabizonyítani, hogy 2014. január 10-e után vált jogosulttá az ingyenes tankönyvellátásra, vagyis nem mulasztás az oka a késlekedésnek.

Az időközben történő jogosulttá válást az igény érvényesítéséhez 15 munkanapon belül be kell jelenteni."

(Szervezeti és Működés Szabályzat  - 39. o.  -  7.20 A tankönyvellátás rendje)