Elballagtak középiskolásaink

Május 3-án végzős diákjaink végig járták szépen feldíszített iskolájuk tantermeit, majd élen az intézmény vezetőivel, az osztályfőnökeikkel, Gerebenics Róberttel és Szőke Imre Csabával egy utolsó sétát tettek városunk központjában. Ezután érkeztek meg a ballagási ünnepség helyszínére, a kollégium kertjébe, ahol a szülők, hozzátartozók, barátok, diáktársak tapssal fogadták őket.

Az alsóbb évesek (Kölüs Bettina, Szegedi Bernadett, Szegedi Fanni, Szőke Fanni, Kónya Árpád, Tokai Samu) színvonala műsor keretében köszöntek el a ballagóktól. A hirtelen jött zápor beleszólt ugyan az eseményekbe, de főszereplővé nem tudott válni.  A műsor a Művelődési Központban gördülékenyen folytatódott tovább.

A ballagók képviseletében Nemes Gabriella vett búcsút az iskolától, a diáktársaktól, köszönetet mondott a tanároknak, szülőknek.

Dr. Mokán István polgármester úr ünnepi beszédében felidézte saját diákéveit, és útravaló tanácsokkal látta el a fiatalokat. Ezt követően az iskola zászlójára felkerültek az emlékezés szalagjai majd a végzős diákok megőrzésre átadták az itt maradt diákoknak.

Sárközi Anna intézményvezető asszony méltatta a fiatalokat, és beszélt az előttük álló feladatokról, a jövőről.

Ezt követően a Talentum-díjak átadására került sor. A gimnázium diákjai közül Tokai Eszter 12. C osztályos tanuló részesült a díjban, akinek személyét, tevékenységét Sárközi Anna intézményvezető asszony méltatta. A díjat Dr. Mokán István polgármester úr adta át.

A GYSZC Ady Endre-Bay Zoltán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulói közül Tóth Máté részesült az elismerő kitűntetésben. Őt Molnárné Juhász Annamária tagintézményvezető asszony méltatta. A fiatalembert is Dr. Mokán István polgármester úrtól vette át a díjat.

Ezután jutalmak, oklevelek átadására került sor, melyeket kiemelkedő teljesítményért, kiváló tanulmányi munkáért, szorgalomért, sportért, közösségi munkáért kaptak a ballagó diákok.

Dr. Mokán István Polgármester úr és Sárközi Anna intézményvezető asszony valamennyi diáktól kézfogással vett búcsút, miközben átadták nekik a Békés Megyei Hírlap Osztálynapló című kiadványát. A kiadvány Sarkad Város Önkormányzata támogatásával jelent meg.

Az ünnepség zárásaként a Művelődési Központ előtti téren a búcsúzó osztályokat jelképező léggömbök a magasba röppentek, miközben a fiatalok egymással és osztályfőnökeikkel összeölelkezve énekeltek, és ringatták magukat egy szép jövő felé…

Nagy Ferenc

Téma: