Savaria Országos Tanulmányi Verseny

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ által meghirdetett versenyen vettek részt diákjaink.

A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának.

A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

Iskolánk tanulói rendszeresen részt vesznek ezen a versenyen, ami a 9. és a 10. évfolyam tanulói számára van meghirdetve országos szinten.

A verseny három fordulóból áll, iskolai, megyei és országos szint vár a jelentkező tanulókra. Az első két forduló írásbeli, az országos forduló szóbeli.

Az idén a 9. évfolyamon legsikeresebb diákja Nagy Cintia Anna volt, aki az iskolai forduló után meghívást kapott Békéscsabára, a megyei döntőbe, (2019. február 7.) ahol a Békés megye 10 legjobb kilencedikes tanulója mérte össze tudását.  A versenyen Cintia a 8. helyezést érte el.

 

Gratulálunk Cintiának, és felkészítő tanárának, Szűcs Kingának is!