Összefoglalók

Az ERASMUS+ programjának keretében 2014 novemberében 12 diák és 2 kísérő tanár tölthetett el 3 hetet az olaszországi Milánóban. Megérkezésünk után Kocsis András, a milánói székhelyű Evolvo cég vezetője fogadott minket, és rövid tájékoztatót tartott nekünk az olasz szokásokról.

Szállásunk a Milánótól 15 km-re fekvő Monzában volt, így a tanulóknak a munkahelyekre tömegközlekedési eszközökkel kellett eljutniuk, és ez kezdetben nem volt zökkenőmentes. Az első napokban a diákok segítséggel tájékozódtak a városban, később aztán önállóan utaztak.  Két olasz mentor, Priscilla Cassitti és Giulia Landoni, az Evolvo cég alkalmazottai segítették a munkahelyi beilleszkedést. A kint tartózkodásunk alatt a diákjaink munkájával és hozzáállásával elégedettek voltak, egy tanuló - Miron Bianka - munkalehetőséget is kapott annál a cégnél, ahol a szakmai gyakorlatát töltötte.  A három hét nem csupán munkát jelentett, hanem kulturális programokat és természetjárást is. Megtekintettünk két múzeumot, egyiket a Castello Sforzescoban, majd Milánóban a Leonardo da Vincit. A tanulók egy igazi olasz pizzériában is jártak. Utolsó kirándulásunkon a csodálatos Comói-tó partján tölthettünk el egy délutánt.

A három hét alkalmas volt arra, hogy diákjaink önállósága, tájékozódási képessége, szociális kompetenciája fejlődjön, és hogy megérezzék a munka világának felelősségét.


Within the program of the Erasmus+, 12 students and 2 teachers spent 3 weeks in Milano, Italy in November 2014. Following their arrival András Kocsis, the leader of Evolvo Co. situated in Milano, welcomed us and introduced us to the Italian habits and customs.

Our accommodation was in Monza, 15 km from Milano, so the students had to commute by public transport to their workplaces, which caused some minor difficulties at the beginning. In the first days the students needed some help in finding their ways, but later they could travel individually. Two Italian mentors, Priscilla Cassitti and Giulia Landoni, employees of the Evolvo Co.  helped  the students fit in. During their stay, the Company was satisfied with the student’s work and personal attitudes, one student Bianka Miron even got a job offer from the company where she spent her trainings. The three weeks were not only about work but also about cultural programs and excursions. We visited two museums, one in Castello Sforzesco, the other, the Leonardo da Vinci in Milano. The students also visited an original Italian pizzeria. On our last trip we spent a day at the beautiful lake of Como.

The three weeks offered opportunity for our students to improve their self-determination, sense of locality, social skills, and also feel the responsibility of the world of work.

 

Téma: