Közösségi szolgálat

Tisztelt Szülő / Gondviselő, Kedves Diák!

Engedje meg, hogy néhány szóban tájékoztassam az iskolánkban működő Közösségi Szolgálatról!

Tájékoztató a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezésekről:

     A Nemzeti Köznevelési Törvény alapján minden olyan középiskolás diáknak, aki 2016. január 1-je után tesz érettségi vizsgát, 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesítenie, és igazolnia.

     A koordináló pedagógus az 50 órán belül- szükség szerint a mentorral közösen- legfeljebb 5 órás felkészítő, majd legfeljebb 5 órás záró foglakozást tart. A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálat értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

     Közösségi szolgálat csak tanórán kívül, vagy hétvégén, tanítási szünetben (pl. a nyári szünetben is) szervezhető.

     A szolgálat alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

A törvény előírja, hogy:

 • a tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
 • a tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg:

 - tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
 - tanítási időben a heti hat órát és
 - tanítási napon a napi két órát.
 - tanítási napon kívül a napi három órát.

 • a tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
 • a tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

     A tanuló tevékenységi naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben, és milyen tevékenységet folytatott. A tanulónak a rendszerbe való belépésekor közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett tényét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát. Az iskola a közösségi szolgálat teljesítését is ezen a dokumentumon igazolja.

     Mivel a gyerekeknek előtte 5 órában tájékoztatót, valamint balesetvédelmi oktatást, utána 5 órában értékelő foglalkozást tartunk, a tényleges közösségi szolgálat ideje 40 óra lesz.

     A közösségi szolgálat igazolását az osztálynapló, bizonyítvány, majd az érettségi törzslap is tartalmazza. Ennek hiányában nem adható ki számára az érettségi bizonyítvány, de az érettségi vizsgát elkezdheti.

     A diákok saját döntése lesz, hogy a felkínált lehetőségek közül melyik tevékenységet választja. Természetesen mi rugalmasak vagyunk, ezért, ha gyermeke év közben más, az általa nem választott területen szeretne közösségi munkát végezni, megteheti majd. A mi közös érdekünk az, hogy a diákjaink ellenőrzött, biztonságos körülmények között végezzék ezt a feladatot, tehát csak olyan közintézményekkel, civil szervezetekkel kötöttünk együttműködési megállapodást, akik mentort tudnak biztosítani, és más egyéb feltételnek is megfelelnek.

Ezek a szervezetek, közintézmények 2014. január 21-én az alábbiak:

 • Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (Gyulai úti Idősek Otthona, Fogyatékosok Napközi Otthona)
 • Sarkadi Óvodák (összes tagintézmény)
 • Általános Iskola Sarkad (összes tagintézmény)
 • Sarkadi Horgász Egyesület
 • Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Sarkad TV
 • Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 • Magyar Vöröskereszt Területi szervezete
 • Lovas és Fogathajtó Szabadidős SE.
 • Kötegyáni Református Egyházközség
 • Mimóza Patika Kft.
 • Sarkad Mentőállomás
 • Sarkad Város Önkormányzat Bölcsődéje
 • Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár
 • Esthajnal Alapítvány Gyula
 • Környezetért Egészségért Sportért Egyesület
 • Napköziotthonos Óvodák Elek
 • Román Nemzetiségi Gondozási Központ Méhkerék
 • Sarkadi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 • Sarkadi Többcélú Kistérség Társulás
 • AFS Magyarország

A fogadó intézmények sora folyamatosan bővül, és természetesen a fentieken kívül az intézményünkben is végezhető közösségi munka.

A gyerekeket felkészítettük, tájékoztattuk a működés rendjéről, ennek a mikéntjéről.

A rendszerről, illetve annak a működtetéséről néhány szóban:

     A fogadó szervezetek tevékenységi listát állítottak össze, melyről nagy vonalakban már az együttműködési megállapodásban is szót ejtenek. A konkrét időpontokról, a pontos helyszínről, a szükséges létszámról, illetve a végzendő tevékenységről e-mailben kapunk tájékoztatást a megvalósulás előtt legalább 2 héttel. Ezek az információk a facebook oldalunkon, https://www.facebook.com/groups/173801542795371/ valamint az iskolai adatbázisban is http://mail.abs.sulinet.hu/naplo/ megosztásra kerülnek, és a diákok ez utóbbiban jelentkezhetnek fel egy-egy adott munkára, tehát oda mennek közösségi szolgálatra, amit ők választanak ki az adott listából. Feljelentkezés nélkül közösségi szolgálati munka nem végezhető!

     A munkavégzés után a mentor a naplóban aláírja a végzett tevékenységet, és az óraszámot. A diák ezt mutatja be az osztályfőnökének, (legalább havonta egy alkalommal) majd az osztályfőnök ez alapján igazolja le az e-naplóban a munkavégzést.

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

A fogadó intézmények száma folyamatosan növekszik, hiszen lehetőség van arra is, hogy a hétvégenként, iskolai szünetekben a diákjaink a lakóhelyükön teljesítsék a közösségi szolgálatot, de csak abban az esetben, ha együttműködési megállapodást köt az adott intézmény, civil szervezet a középiskolánkkal.

Ha ezzel kapcsolatos, vagy bármilyen más, a közösségi szolgálatot érintő kérdése lenne, kérem, hogy keressen bizalommal! 

Köszönettel: Balogh Endre iskolai koordinátor.
Tel.: 70/422-53-13
E-mail: balendre@freemail.hu