Érettségi vizsga 2013/2014

1. Érettségi tantárgyai

Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt:

  • - Magyar nyelv és irodalom
  • -  Matematika
  • - Történelem
  • - Idegen nyelv

Az ötödik vizsgatárgyat az érettségire jelentkező választhatja meg, ez lehet például a biológia, kémia, fizika, földrajz, informatika vagy testnevelés stb. Azon tantárgyak közül lehet választani, amelyekből az iskola helyi tanterve szerinti kötelezettségeknek eleget tett a jelentkező.

2. Emelt és közép szintű érettségi

Érettségi vizsgára 2014. február 15-ig lehet jelentkezni.

Az érettségire jelentkező diák azt is maga döntheti el, hogy mely tantárgyakból kíván középszinten és melyekből emelt szinten vizsgázni, függetlenül attól, hogy az adott tárgyat milyen szinten tanulta. Középszintű felkészülés után is szabadon lehet emelt szintű vizsgára jelentkezni, és fordítva. Egy vizsgaidőszakban azonban egy vizsgatárgyból csak az egyik szinten lehet vizsgázni.

 

Téma: