ECDL

w

ECDL
Európai Számítógép-használói Jogosítvány
Az informatikai írástudás nemzetközi bizonyítványa

q

Iskolánk akkreditált ECDL vizsgaközpontként működik.

 

Információ:

Sós Tiborné
Telefon: 06-66 / 375-155

Mobil: (30) 606-7889

Minden egyéb információ megtalálható az ECDL Magyarország hivatalos honlapján: www.ecdl.hu.

 

e

Vizsgaidőpontok:

A 2016/2017-es tanévre még nincsenek meghirdetett időpontok.

A következő időpontok hamarosan ismertetésre kerülnek.


 

Regisztrációs díjak:

 

 • alapdíj: 7500 Ft

 • általános és középiskolás, valamint a felsőoktatási intézményekben tanuló-, diákigazolvánnyal rendelkező, nappali tagozatos hallgatók számára: 5500 Ft (csak a diákakcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)

 • ECDL START alapdíj: 6000 Ft

 • ECDL START nappali tagozatos diákok számára: 4500 Ft (csak a diákakcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)

 • ECDL START utáni "FULL", regisztrációsdíj-különbözet

  • Alapdíj: 3000 Ft

  • Diákoknak: 2000 Ft

 • teljes vizsgamentességet élvezők számára: 10.000 Ft

 • teljes vizsgamentességet élvező diákok számára: 8000 Ft

 • ECDL Képszerkesztés: 4000 Ft

 • ECDL Webkezdő: 4000 Ft

 • ECDL CAD alapdíj: 7500 Ft

 • ECDL CAD nappali tagozatos diákok számára: 5500 Ft (csak a diákakcióhoz csatlakozott vizsgaközpontoknál érvényes)

A vizsgadíjak és a tanfolyamok árát a vizsgaközpontok határozzák meg. Kivételt képeznek a diákakcióhoz csatlakozó központok, ahol a vizsgadíj diákok számára megfelelő számú jelentkező esetén egységesen max.

1800 Ft.


Megszerezhető vizsgabizonyítványok:

ECDL Start:

Kötelező modulok:
Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés,  Információ és kommunikáció.

Választható modulok:
IT Alapismeretek, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Táblázatkezelés.

A bizonyítvány kiadásához összesen négy sikeres vizsga megléte szükséges!

ECDL Select:

Kötelező modulok:
Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Információ és kommunikáció.

Választható modulok:
IT Alapismeretek, Adatbázis-kezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, Webkezdő.

A bizonyítvány kiadásához összesen hét sikeres vizsga megléte szükséges!

ECDL Core (7 modulos):

Kötelező modulok:
Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Információ és kommunikáció, IT Alapismeretek, Adatbázis-kezelés, Prezentáció.

A bizonyítvány kiadásához valamennyi felsorolt sikeres vizsga megléte szükséges!

Tájékoztató a vizsgákról:

 A tájékoztató az ECDL vizsgaközpontok működési szabályzatában megfogalmazott - kötelezően betartandó - előírások alapján készült.

 1. Általános tudnivalók:  

 A hallgató az ECDL rendszerbe való első jelentkezésekor okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a vizsgaközpont vezeti fel. A kártya kiállításával egy időben a vizsgázó a vizsgakártyához tartozó, az adminisztrációs rendszerből nyomtatható ECDL regisztrációs adatlapon aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL-adatbázisban szerepeljenek, a vizsgázók között történő nyilvántartás céljából. A vizsgakártya a regisztrációtól számított három (középiskolai keretek között tanuló diákok esetén négy) évig érvényes, lejárta után új vizsgakártyát kell váltani, és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni.

 A regisztráció megtörténte után a hallgató jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni.

A vizsgán használandó szoftver a hallgató által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül. 

Operációs rendszerek: MS Windows XP Hu

Szövegszerkesztés: MS Word XP Hu

Táblázatkezelés: MS Excel XP Hu

Adatbázis-kezelés: MS Access XP Hu

Prezentáció: MS PowerPoint XP Hu

Információ és kommunikáció: Internet Explorer, Outlook Express

Webkezdő: Nvu

Képszerkesztő: Gimp

Egy teremben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban a kezdési és a befejezési idő modulonként nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell kezdeni, illetve befejezni.

Egy vizsga ideje 45 perc, így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.

A vizsgakártyát a jelöltnek minden vizsgára el kell hozni.

Amikor a hallgató minden kötelezettségének eleget tett, a vizsgaközpont elismervény ellenében azt a vizsgázótól átveszi és az átvételtől számított 3 napon belül továbbítja az NJSZT ECDL Irodájába. Az Iroda ennek alapján a központi nyilvántartásban szereplő vizsgaadatokkal való összevetés után kiállítja az ECDL bizonyítványt.

A bizonyítványt az ECDL Iroda a hallgatónak a vizsgakártya leadásakor megjelölt  címére küldi meg.

 2. A vizsga lebonyolítása 

ECDL vizsgára a vizsga napját megelőző munkanap 12:00 óráig lehet jelentkezni a vizsgakártya bemutatásával.

Az ECDL vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázónak be kell mutatnia a személyi igazolványt vagy az útlevelet (14 éven aluliak esetében az érvényes diákigazolványt), és az érvényes vizsgakártyát.

Amennyiben a vizsgára 4 főnél kevesebben jelentkeznek, a vizsgát a vizsgaközpont nem köteles megtartani. 

A vizsgázók személyazonosságának ellenőrzése a jelentkezéskor számukra kiadott vizsgakártya, ill. személyazonossági igazolvány alapján történik. A 14 év alatti, személyi igazolvánnyal nem rendelkező vizsgázók érvényes diákigazolványuk bemutatásával igazolhatják magukat.  

A vizsgák megkezdése előtt a vizsgabiztos megállapítja a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről, továbbá gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait.  

Segédeszköz nem használható, a teremben elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.  

A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat és lemezeket kell biztosítani. A vizsga során csak ezekre lehet dolgozni.  

A rendelkezésre álló idő modulonként maximum 45 perc. Ebbe az időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele. 

Ha a vizsgázó befejezte a feladat(ok) kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó mágneslemez(eke)t átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki közvetlenül a kidolgozást követően ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével. 

Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, a vizsgát meg kell ismételni. 

A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.  

A teremből a vizsgázó semmilyen, a kérdésekkel és megoldásokkal kapcsolatos anyagot nem vihet ki.  

A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat elkészítéséhez tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.  

A vizsgabiztos amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (ill. az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből eltávolítja, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság felülvizsgálja, és döntést hoz, amelyről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti. 

Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.  

Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon magyar, illetve, ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.

Magyar nyelvű vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkori hivatalos, nyilvános könyvárusi forgalomban is kapható ECDL vizsgapéldatárból állítják össze , minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján.

(Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban nem lévő európai feladatgyűjteményből (MQTB) választják ki. )

 3. A vizsgázók teljesítményének értékelése

 

A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A vizsgázó - fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő - a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott módon megtekintheti. A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, oly módon, hogy az erre megjelölt helyre a "MEGFELELT" minősítést írja be. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.

ecdl